Stichting Landschap Oldambt

Welkom op onze website
Als u het landschap van het Oldambt weet te waarderen om z'n rust, ruimte en openheid, wordt dan donateur van de pas opgerichte "Stichting Landschap Oldambt". De Stichting heeft als enige doelstelling behoud en herstel van de karakteristieke kwaliteit van dit unieke landschap en heeft uw hulp daarbij hard nodig.

Donateur worden?
U wordt donateur door overmaking van tenminste € 15,- ,onder vermelding van naam en adres en nieuwe donateur, op rekeningnummer NL62 RABO 0138 602 530 t.n.v. "Stichting Landschap Oldambt". U ontvangt dan als welkomstgeschenk onze wandelgids 'Lopen door de historie van de Dollard'. U wordt dan uiteraard ook op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting. De jaarlijkse bijdrage bedraagt (minimaal) € 10,-

Het bestuur en de werkgroep bestaan uit vrijwilligers. U kunt de Werkgroep als vrijwilliger komen versterken als u deskundig bent op het gebied van PR, ICT, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening of juridische zaken, of als u gewoon bereid bent uw 'werkzaamheid' beschikbaar te stellen voor bijzondere activiteiten.


Wij willen graag van u horen als er voor het landschap ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden, het liefst vernemen wij dat al in de planfase. Soms echter kunnen we daar niet altijd direct 'iets' aan doen.
Onze leden van de werkgroep proberen de ontwikkelingen in het Oldambt te volgen, maar alle hulp is welkom.

Ontwikkelingen die het landschap Oldambt kunnen aantasten
Het is een illusie te denken dat de tijd stilstaat in het Oldambt. Wij zijn ons er van bewust dat nieuwe ontwikkelingen het landelijk beeld kunnen veranderen. De Stichting Landschap Oldambt is echter geen actiegroep die probeert nieuwe ontwikkelingen tegen te houden.

Wij proberen mee te denken in nieuwe ontwikkelingen. Als deze ontwikkelingen het unieke open landschap van het Oldambt beÔnvloeden proberen wij mee te denken in een verantwoorde inpassing. Soms echter moeten wij alle zeilen bijzetten een ongewenste ontwikkeling tegen te houden. Daartoe richten wij ons tot de politiek en ondersteunen wij met raad en daad organisaties die proberen een 'niet-gewenst tij' te keren.


Wandelgidsje 'Lopen door de historie van de Dollard'
In vervolg op ons fietsgidsje 'Fietsen over de Bodem van de Dollard' uit 2010 is medio 2014 nu ook een wandelgidsje verschenen: 'Lopen door de historie van de Dollard'. Mede dankzij een financiŽle bijdrage van de RABO bank Zuid en Oost Groningen is deze gids tot stand gekomen.
Het eerste exemplaar van het gidsje werd tijdens de jaarlijkse donateursdag op 25 mei overhandigd aan wethouder Ricky van den Aker. De vijf wandelingen - van 12 tot 16 km - rond Bad Nieuweschans, Dollard Oost, Dollard West, Finsterwolde en Nieuwolda - nemen de wandelaar mee in het weidse land. Hij loopt door de historie van de Dollard. Aan de hand van kaarten van 1902 en 2012 ervaart de wandelaar hoe mens en natuur het Oldambt vormden. Hij ziet dat in honderd jaar het Oldambt ingrijpend van aanzicht veranderde.

Tussen Drieborg en Nieuw Beerta loopt de wandelaar in de achtertuin van de geschiedenis. Hij ziet de rijkdom van weleer, de graanvelden, de landbouwpaleizen, maar ervaart ook de armoe van eertijds, dijkhuisjes, waar de dakgoot tot schouderhoogte reikt. Op de zeedijk staat hij oog in oog met de schoonheid van de kwelder en ziet een magisch spel van licht en lucht. En bij Nieuwolda en Finsterwolde ziet hij wat nieuwe natuur vermag.

U kunt 'Lopen door de historie van de Dollard' bestellen door overmaking van € 10,- incl. verzendkosten (donateurs betalen € 9,- ) op bankrekening NL62 RABO 0138 602 530 t.n.v. Stichting Landschap Oldambt te Finsterwolde o.v.v. "wandelgidsje" en uw naam en adresgegevens. Het gidsje is ŗ € 7,50 ook verkrijgbaar bij diverse VVV's en Toeristische bedrijven en instellingen in de regio.

Copyright © 2008, Stichting Landschap Oldambt. Alle rechten voorbehouden   -   Foto's © Fotografie Willem Friedrich