Poort van het Oldambt

Een iconisch beeld op het klaverblad A7/N33

Stichting Landschap Oldambt neemt deel aan de begeleidingsgroep voor de verdubbeling van de N33 Zuidbroek – Appingedam met specifieke aandacht voor de landschappelijke inpassing.

Onlangs hebben we een brief naar het college van GS, Rijkswaterstaat en de gemeenten Oldambt en Midden Groningen gestuurd waar we aandacht vragen voor een initiatief voor de realisatie van een iconisch beeld op het klaverblad A7/N33 als poort naar het Oldambt en de Veenkoloniën.

Kruising van de A7 met de N33
Deze kruising is een markant punt. Wie vanuit het zuiden of westen de rotonde nadert, rijdt het land van driekwart hemel in. Een eindeloze horizon, een niet te evenaren weidsheid. Een landschap, anders dan elders. Wie dit gebied verlaat weet dat die herinnering altijd in zijn geheugen staat gegrift.

Kunst, architectuur en techniek
Op dit ‘verkeersplein’ ligt ca 40 ha waar zonne-energie opgewekt kan worden. Hiervoor zijn vele toepassingsvormen denkbaar. Volgens ons zou een dergelijk iconisch object een combinatie moeten vormen van kunst, architectuur en techniek in de vorm van zonne-energie opwekking. Ter inspiratie heeft SLO daarom (geruime tijd terug) de notitie ‘Landmark, een iconisch beeld bij de poort van het Oldambt’ samengesteld.

OCU / Art 7
Oldambt Cultuur (OCU) is een samenwerkingsverband van kunstenaars, wetenschappers, docenten, culturele ondernemers en plannenmakers. Ocu heeft het idee Art 7 (seven), kunst langs de A7 gelanceerd. Ons idee sluit perfect aan bij dit gedachtegoed. We willen het gebied nog mooier maken dan het nu al is. Willen we op deze plek iets ‘iconisch ‘ realiseren dan lijkt dit het juiste moment.