Eindrapportage Eindeloze Horizon

Herstel Oldambtster weidsheid

Het landschap van het Oldambt is een landschap van nuances, waarin kleine elementen de unieke weidsheid benadrukken. In de loop der jaren zijn landschapselementen ontstaan die het
karakteristieke beeld verstoren. Oude structuren en contrasten worden aan het oog onttrokken of gaan verloren door een ‘groensluier’ die de beleving van de openheid van het landschap aantast.

Het project ‘Eindeloze Horizon’ is opgezet door Landschapsbeheer Groningen, om samen met de projectpartners Stichting Landschap Oldambt, Staatsbosbeheer, de gemeenten Oldambt en Delfzijl het tij te keren. Door de groensluier weg te nemen en het waardevolle groen te versterken, wordt de beleving van de weidsheid versterkt en wordt de landschappelijke samenhang van het gebied weer zichtbaar. Daarnaast moest het landschap toegankelijk gemaakt worden om het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van dit bijzondere gebied bekendheid te geven en de kennis van de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het landschap te vergroten. De relatie tussen het landschap en Werelderfgoed Waddenzee speelt hierbij een belangrijke rol.

Het project ‘Eindeloze Horizon’ is medio 2022 voltooid. Onderstaande link voert u naar het eindverslag  van dit project waarin doelstellingen, afbakening projectgebied, onderscheiden deelprojecten en uitvoering aan de orde komen.

Eindrapportage Eindeloze Horizon