Donateur worden

U kunt donateur worden, door overmaking van tenminste € 15,- op rekeningnummer NL62 RABO 0138 602 530 t.n.v. Stichting Landschap Oldambt. Als welkomgeschenk krijgt u ons (nieuwe) wandelgidsje toegezonden. Wij hopen dat u dan de komende jaren een minimale donatie van € 10,- naar ons overmaakt.

De wandelgidsjes zijn ook los verkrijgbaar voor € 7,50 bij verschillende toeristische informatiepunten. Bij toezending betalen niet-donateurs € 10,- incl. verzendkosten (donateurs betalen slechts € 9,-) . Gaarne bij uw betaling vermelden: “wandelgidsjes”, alsmede uw naam en adres.

ANBI
Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw donatie aan ons, aftrekbaar is van de door u te betalen inkomstenbelasting. Voor ons betekent het dat over schenkingen en legaten geen belasting verschuldigd is.
Meer informatie over schenkingen en donaties aan Algemeen Nut beogende Instellingen is beschikbaar op de website van de belastingdienst.

Als ANBI-instelling moeten wij voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals vermelding op onze website van o.a. eventuele bezoldiging bestuursleden, doelstelling van de stichting, verantwoording van de uitgaven en daarmee ook de publicatie van jaarrekening en financieel beleidsplan.


Jaarrekening 2019 en Erkenning
Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020

jaarverslag-01-2022

jaarverslag-02-2022

jaarverslag-03-2022