Privacybeleid

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij uw gegevens verwerken en beschermen. We volgen daarin de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Deze privacyverklaring is op 24 mei 2018 in werking getreden.

Onze gegevens
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Stichting Landschap Oldambt.
U kunt ons bereiken via info@landschapoldambt.nl
Meer contactgegevens vindt u hier.

Type gegevens
Afhankelijk van de betreffende relaties verwerken we verschillende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Organisatie
 • Factuuradres
 • Technische gegevens: bijvoorbeeld IP-adressen, type browser en andere technische informatie over het apparaat waarmee u onze online kanalen bezoekt
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via correspondentie via e-mail
 • Beeldmateriaal van personen

Vastleggen persoonsgegevens
Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken vanuit verschillende grondslagen:

 • Uitvoeren van een overeenkomst met u: u heeft zich ingeschreven voor een fysieke of online bijeenkomst of cursus of nieuwsbrief, of u verzoekt ons om informatie op te sturen. Dit heeft als doel om diensten te leveren, kennis en informatie uit te wisselen en onze activiteiten te bevorderen.
 • Toestemming: u geeft toestemming voor de verwerking van uw gegevens
 • Gerechtvaardigd belang: wij gebruiken gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik van onze producten en diensten of om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen (bijvoorbeeld technische gegevens), of om onze activiteiten te bevorderen, bijvoorbeeld wanneer wij foto’s van bijeenkomsten in onze online en offline kanalen plaatsen ter promotie. U kunt aangeven wanneer u hier geen prijs op stelt, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Minderjarigen
De Stichting Landschap Oldambt richt zich niet op minderjarigen (in dit geval kinderen van 16 jaar of jonger) en wij hebben dan ook niet de intentie om persoonsgegevens van minderjarigen te bewaren. Wij kunnen dit echter niet controleren. Mocht u aanwijzingen hebben dat wij onverhoopt toch gegevens van minderjarigen hebben verwerkt, dan vragen we u contact met ons op te nemen, zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Bewaartermijn

Gegevens van abonnees van onze nieuwsbrief bewaren wij zolang de persoon ingeschreven staat. Op het moment van uitschrijving worden de gegevens verwijderd. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via een e-mail aan info@landschapoldambt.nl.
Gegevens van deelnemers aan activiteiten (fysiek of online) bewaren wij tot vijf jaar na dato.

Inzicht in uw gegevens
U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van uw eigen gegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen via info@landschapoldambt.

Delen van informatie met derden
Wij delen uw gegevens alleen met derde partijen wanneer dit nodig is om onze overeenkomst met u uit te kunnen voeren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treffen daarom maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tevens hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten met partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken om de beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Mocht er toch een situatie ontstaan met mogelijk gevolgen voor uw privacy, dan zullen wij u hier zo spoedig mogelijk over informeren.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien wij ons niet aan bovengenoemde houden.