Positie en rol van de monumentale Oldambtster boerderijen.

 

Voor verder verval behoed. Particulier renovatieproject met provinciale ondersteuning in Nieuw-Beerta

Een tweegesprek tussen wethouder Ger Kleine en de voorzitter van de SLO Harm Evert Waalkens

In het kader van een aantal lezingen over bedreigd erfgoed zal zondagmiddag 28 januari 2024 een tweegesprek plaatsvinden tussen wethouder Ger Kleine en de voorzitter van de SLO Harm Evert  Waalkens over de bedreiging van de monumentale  Boerderijen in het Oldambtster landschap.

Het gesprek vindt plaats in het Berlagehuis te Usquert en is de tweede themabijeenkomst uit een reeks van vijf Zondagmiddaglezingen die plaats zullen vinden  in januari en februari 2024.

Het volledig programma en data van de lezingenreeks

21 januari  Sloop en versterking in aardbevingsgebied, door resp. prof. Hanneke Ronnes (Bijzondere leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen), bezig aan een onderzoek naar sloop in aardbevingsgebied en Versterkingsbouwmeester architect Dianne Maas-Flim

28 januari  Bedreiging boerderijen als onderdeel van het Oldambtster landschap, met Oldambtster wethouder Ger Klein en voorzitter Stichting Landschap Oldambt Harm Evert Waalkens olv Goos Gosling Slotegraaf, Heemschut Groningen.

Deze aflevering is meer gesprek dan lezing, met hopelijk volop inbreng vanuit de zaal.

11 februari  Vermarkting en rendementsdenken rondom erfgoed, door landschapsarchitect Hannah Schubert, winnaar van de (eerste) Masterprijs van het Nationaal Renovatie Platform met haar project Tweede natuur.

3 maart  Verlies genius loci, de identiteit van de plek, door Paul Meurs, architect en architectuurhistoricus, onafhankelijk onderzoeker (bureau SteenhuisMeurs) en (voormalig) professor aan de TU Delft.

17 maart  Bodemdaling door droogte, door Deltares-onderzoeker Henri Havinga, die samen met Mandy Korff recent een uitgebreide literatuurstudie aan dit onderwerp gewijd heeft. Hij komt de (voorlopige) resultaten presenteren.

Praktische informatie en aanmelding

De lezingen vinden plaats in het Berlagehuis, Raadhuisstraat 3, Usquert, en zullen, op de eerste na, worden ingeleid en begeleid door Goos Gosling Slotegraaf, voorzitter Heemschut afd. Groningen.

Tijden en programma

14.30 uur  inloop en koffie/thee

15.00 uur   aanvang lezing (duur ongeveer een uur, met vragen vanuit de zaal).

Na afloop mogelijkheid tot napraten, met de sprekers en elkaar, met een drankje.

Kosten 

Het bijwonen van de hele serie bedraagt € 35,- p.p. Betalen kan vooraf op bankrekening Nl 15 RABO 0160 8814 63 o.v.v. Zondagmiddaglezingen 2024, maar aan de zaal (contant én pin) kan ook. Losse lezingen zijn € 10,- p.p.

Aanmelding

Gezien het beperkte aantal plaatsen gaarne van tevoren opgeven middels een mailtje naar info@berlagehuisusquert.nl Dan bent u verzekerd van een plaatsje!