Het geld voor Groningen klotst immers tegen de plinten!

Oldambtster boerderijen: een bedreigd erfgoed in een prachtig landschap In het kader van een aantal lezingen over bedreigd erfgoed vond zondagmiddag 28 januari 2024 een tweegesprek plaats tussen onze voorzitter van de SLO Harm Evert Waalkens en de wethouder Ger Kleine over de bedreiging van de monumentale  Boerderijen in het Oldambtster landschap. Op deze middag […]

Meer lezen

Schotbalkhuisje en Gele Diekgat:
Een versterking van het Oldambtster landschap en erfgoed

De Stichting Landschap Oldambt, met ondersteuning van Stichting Landschapsbeheer Groningen, is met het initiatief om het schotbalkhuisje terug te plaatsen bij het Gele Diekgat, een van de winnaars van het provinciaal programma Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap (ERL) geworden. Het voorstel en de presentatie van het project voor herstel van het historisch beeld van de […]

Meer lezen

Ecologische verbindingszones

Open brief aan de Gemeente Oldambt   Stichting Landschap Oldambt  heeft haar bezorgdheid uitgesproken over de ecologische gevolgen van de ontwikkeling van het industrieterrein Eextahaven III. Wij hebben de gemeente Oldambt eerder dit jaar gevraagd om een ecologische verbindingszone op dit terrein mogelijk te maken. Deze verbindingszone zou de natuurgebieden de Garst en de Hoogte […]

Meer lezen

Kiekendieven en velduilen in het Oldambt

Tijdens onze kwelderwandeling van afgelopen september werden enkele velduilen in vlucht gespot. De fascinatie voor de vlucht van de velduilen was groot, en er ontspon zich een levendig gesprek over het voorkomen van bijzondere vogelsoorten in het Oldambtster polderlandschap. Ook de grauwe kiekendief als zomergast in dit kwelderlandschap, paste perfect binnen het gespreksonderwerp. De ‘grote […]

Meer lezen