Schotbalkhuisje en Gele Diekgat:
Een versterking van het Oldambtster landschap en erfgoed

De Stichting Landschap Oldambt, met ondersteuning van Stichting Landschapsbeheer Groningen, is met het initiatief om het schotbalkhuisje terug te plaatsen bij het Gele Diekgat, een van de winnaars van het provinciaal programma Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap (ERL) geworden. Het voorstel en de presentatie van het project voor herstel van het historisch beeld van de […]

Meer lezen

Ecologische verbindingszones

Open brief aan de Gemeente Oldambt   Stichting Landschap Oldambt  heeft haar bezorgdheid uitgesproken over de ecologische gevolgen van de ontwikkeling van het industrieterrein Eextahaven III. Wij hebben de gemeente Oldambt eerder dit jaar gevraagd om een ecologische verbindingszone op dit terrein mogelijk te maken. Deze verbindingszone zou de natuurgebieden de Garst en de Hoogte […]

Meer lezen

Kiekendieven en velduilen in het Oldambt

Tijdens onze kwelderwandeling van afgelopen september werden enkele velduilen in vlucht gespot. De fascinatie voor de vlucht van de velduilen was groot, en er ontspon zich een levendig gesprek over het voorkomen van bijzondere vogelsoorten in het Oldambtster polderlandschap. Ook de grauwe kiekendief als zomergast in dit kwelderlandschap, paste perfect binnen het gespreksonderwerp. De ‘grote […]

Meer lezen

Eerste onderzoeksresultaten naar de waardering van het Oldambtster cultuurlandschap.

De SLO laat een onderzoek uitvoeren naar de beleving van het Oldambtster (cultuur)landschap (Zie hiervoor ‘Berichten’ van 23 maart 2023) Een deel van dat onderzoek, uitgevoerd door Rudie Stuursma van de Hanzehogeschool te Groningen, dat zich richt op de ‘nieuwkomers’ in het Oldambt is afgerond.  Met onderstaande korte samenvatting worden de bevindingen van dit deelonderzoek […]

Meer lezen