Schotbalkhuisje en Gele Diekgat:
Een versterking van het Oldambtster landschap en erfgoed

De winnaars van de ERL-pitchronde: Frank Peters (behoud Zuidlopsterweg), Willem Fokkens (herstel joodse begraafplaats Winsum), Harm Evert Waalkens en Maartje Wilting (gele dijkcoupure).

De Stichting Landschap Oldambt, met ondersteuning van Stichting Landschapsbeheer Groningen, is met het initiatief om het schotbalkhuisje terug te plaatsen bij het Gele Diekgat, een van de winnaars van het provinciaal programma Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap (ERL) geworden.
Het voorstel en de presentatie van het project voor herstel van het historisch beeld van de dijkdoorgang, is gekozen tot een van de 3 beste initiatieven uit  12 genomineerde projecten, die op 23 november aan een vakjury en het publiek in de kerk van Garmerwolde zijn gepresenteerd.
De winnende projecten zijn gekozen omdat zij een meerwaarde hebben voor het Groninger landschap en de geschiedenis van de provincie.
De SLO ontvangt een bijdrage van € 25.000 om het project uit te voeren. Hiervoor gaan we nu om tafel met LBG om tot een concrete invulling te komen van het plan. Het project omvat naast het terugplaatsen van het schotbalkhuisje, met hierin informatie over het landschap en het Gele Diekgat, ook de bereikbaarheid van het huisje op de slaperdijk en de terreininrichting. Een vaste trap naar boven en een stukje verharding bij de dijkdoorgang zijn in de uitvoering opgenomen.

De SLO is zeer verheugd met de door de Provincie Groningen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschikbaar gestelde  financiële ondersteuning voor dit project. Met  herstel van dit stukje gebouwd erfgoed zal de identiteit en het verhaal van het Oldambtster landschap versterkt worden.

 

Uitgaand bericht van de Provincie

Zie voor ingediend initiatief: Visiedocumenten