Het verhaal van de Kolken in het Dollardgebied

Boek over kolken en hun verhalen

Op 14 december verschijnt het boek ‘Het verhaal van de Kolken in het Dollardgebied’. Een boeiende reis door de tijd in ons gebied vanaf de 16de eeuw. Kolken zijn ooit ontstaan uit dijkdoorbraken tijdens hevige stormvloeden. De dijk werd vervolgens hersteld door om de kolk heen een nooddijk aan te leggen, waardoor de kolk binnendijks kwam te liggen. Het boek gaat over de rijke geschiedenis van dijken en kolken en staat ook stil bij het natuurleven. Van de ruim negentig kolken die er ooit zijn geweest zijn de meeste gedempt of dichtgegroeid; ruim dertig zijn als kolk nog terug te vinden.

 

De kolk Ol Kerke bij het Kolkenpad

Aan het Kolkenpad liggen drie dijkdoorbraakkolken in het open landschap.
Van links naar rechts: Oosterkolk, en in de verte de Kloosterkolk en Ol Kerke.

 

De werkgroep Oldambt van IVN Westerwolde-Oldambt startte het project om de geheimen van de kolken boven water te halen. Een kaart uit 1960 van De Smet met daarop aangegeven de negentig kolken was het uitgangspunt. De zoektocht leidde naar de ontdekking van veel verhalen. Vergeten als de kolken waren, heeft IVN samen met KNNV (Veldbiologie) en de Club Oldambtster Groen mysteries ontrafeld en de geschiedenis en de natuur van de kolken, en daarmee de geschiedenis van ons polderlandschap, tot leven gebracht.

Na het lezen van dit boek zijn kolken nooit meer zomaar een watertje in agrarisch land, maar belangrijke natuurlandschappen die de moeite van het behouden en beleven waard zijn.
De schrijvers van het boek zijn Hendrik van der Ham, Aart Jan Langbroek en Gerrit Smit, allen inwoners van de gemeente Oldambt.

Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Van Gorcum en kost € 25,-

U kunt het boek bestellen bij de heer G.Smit van het IVN  Westerwolde-Oldambt,
of bij de reguliere boekhandel.