Over ons

Oorsprong

De “Stichting Landschap Oldambt” bestaat sinds 17 maart 2008 en komt voort uit de “Werkgroep Oldambt” die actief is sinds december 2006. Wij zetten ons in voor het behoud, herstel en de ontwikkeling van het cultuurlandschap van het Oldambt. De Stichting richt zich daarbij vooral op het gebied van de voormalige Dollardboezem met het open polderland en de omringende lintbebouwing. Bij nieuwe ontwikkelingen pleit de Stichting voor zorgvuldige inpassing in het open landschap.
Onder het cultuurlandschap van het Oldambt verstaan we het open polderlandschap met de lintbebouwing, de karakteristieke monumentale boerderijen met slingertuinen en andere karakteristieke of waardevolle bebouwing als molens en kerken. Maar ook de arbeidershuisjes zijn belangrijk; verder de opeenvolgende bedijkingen en inpolderingen. Vooral de openheid van het landschap met zijn doorzichten en kwaliteiten als rust, ruimte, duisternis en een schoon milieu willen wij behouden.

Bestuur

Harm Evert Waalkens (voorzitter)
Elzo Bruggers (secretaris)
Rienus Zwaneveld (penningmeester)

Leden werkgroep

Marjet Bos, Oostwold
Wilem Friedrich, Winschoten
Jan Köller, Borgsweer
Willem Schillhorn van Veen, Finsterwolde
Cees Stolk, Nieuwolda
Leonard Teerling, Blauwestad
Aize Tolsma, Meeden

Contactadres

Stationsstraat 30
9679 ED Scheemda
info@landschapoldambt.nl