De gele dijkcoupure en haar (verdwenen) schotbalkhuisje

Stichting Landschap Oldambt in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Groningen

De provincie Groningen heeft een rijk en divers erfgoed, dat getuigt van de geschiedenis, de cultuur en de identiteit van het gebied. Een van de bijzondere elementen van dit erfgoed zijn de schotbalkhuisjes, kleine gebouwtjes die op de kruin van een dijk staan, naast een doorgang of coupure. Ze dienen om de schotbalken te bewaren die gebruikt worden om de coupure af te sluiten bij hoogwater. De schotbalkhuisjes zijn niet alleen functioneel, maar ook esthetisch en symbolisch van waarde. Ze vormen een herkenbaar en karakteristiek onderdeel van het Groningse landschap.

De schotbalkhuisjes staan echter onder druk door verschillende factoren, zoals de veranderingen in het waterbeheer, de ruimtelijke ontwikkelingen en het verval door ouderdom en gebrek aan onderhoud, in het ergste geval zijn ze verdwenen als  ‘Geen Nut’.

Daarom is het belangrijk om deze huisjes te beschermen, te restaureren en te herbestemmen, zodat ze hun waarde kunnen behouden en overdragen aan de volgende generaties. Dit vraagt om een aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met het erfgoed, de ruimtelijke kwaliteit en het landschap.

De Stichting Landschap Oldambt (SLO)  heeft zich als doel gesteld om het landschap en het erfgoed in Oost-Groningen te behouden en te versterken.

De SLO heeft daarom samen met Stichting Landschapsbeheer Groningen een initiatief ingediend in het kader van de ERL  (Erfgoed, Ruimtelijke Kwaliteit en Landschap) voor het terugplaatsen van een schotbalkhuisje bij het Gele Diekgat

 

 

Zie voor ingediend initiatief: Visiedocumenten