Nieuwe bestemming voor vervallen erfgoed

Nieuwe bestemming voor vervallen erfgoed

De Stichting Landschap Oldambt heeft met meer dan gemiddelde interesse twee opinie artikelen gelezen in het Dagblad van het Noorden over de mogelijkheden om het Oldambtster Erfgoed dat bedreigd wordt een plek te geven in het landschap.

Naar aanleiding van de twee stukken waarin een aantal scenario’s beschreven worden hoe er met het (vervallen) Oldambtster erfgoed zou kunnen worden omgegaan, hebben wij als stichting de volgende opmerkingen. (De twee artikelen zijn als pdf te lezen als bijlage bij dit bericht)

Het stemt treurig dat er zoveel vervallen erfgoederen in het Oldambt staan te verpauperen en het is daarom meer dan de moeite waard om goed na te denken hoe deze bedreiging een halt toegeroepen kan worden of om deze van oorspong waardevolle plekken een nieuwe bestemming te geven.
Tal van mogelijkheden worden aangedragen en de SLO juicht van harte iedere bijdrage toe.

Vanuit het landschap geredeneerd is het pleidooi om gecontroleerd een klein aantal, zeer vervallen boerderijen, te laten “ver ruineren” een nieuwe en on-Hollandse gedachte, die zeker de moeite waard is om nader te bestuderen. Deze vorm van gecontroleerd “beheer” voegt zeker iets toe aan de rijke geschiedenis, kan een opstap zijn ter versterking van de biodiversiteit en geeft vanuit het landschap een toevoeging aan het verhaal over de historie van het gebied. Ups en downs zichtbaar maken en ons hiervan bewust zijn is een grote verantwoordelijkheid die we als SLO voelen.

Nogmaals we willen niet alles op z’n beloop laten en alle mogelijkheden die er zijn om de prachtige boerderijen in het landschap te behouden, maar realiseren ons terdege dat niet alles behouden kan worden. Nieuwe uitdagingen met innovatieve bestemmingen in welke vorm dan ook zijn meer dan welkom.

Harm Evert Waalkens

Artikel Dagblad van het Noorden
Donderdag 14 juni 2018
Oldambster erfgoed verdient toekomstplan
Door: Anne Groenendijk, Mark Sekuur en Fred den Haring

Artikel Dagblad van het Noorden
Woensdag 20 juni 2018
Pleidooi voor ruïnes te kort door de bocht
Door: Rob Hendriks