Open monumentendag 2018 Diekgat

Open Monumentendag 2018

Om ons unieke Oldambtster landschap nog eens extra te benadrukken hebben wij in het kader van de Open Monumentendag op zaterdag 8 september 2018 een bijzonder programma samengesteld.

Locatie:
Dijkcoupure in de slaperdijk tussen Stadspolder en de Reiderwolderpolder.

Programma:
Optredens van Linde Nijland (singer-songwriter), Bert Ridderbos (multi-instrumentalist) en Hans van der Lijke (tekstschrijver en troubadour).
Daarnaast toont Stichting Landschap Oldambt het ontstaan van het landschap en de functie van de dijkcoupures.

Tijd:
Van 10.00 tot 15.00 uur

Nieuwe Statenzijl
Dijkcoupure in de slaperdijk tussen Stadspolder en Reiderwolderpolder tussen Drieborg en Nieuwe Statenzijl.

Het Oldambt is een typisch dijkenlandschap waar de slaperdijken, door de vele inpolderingen, als jaarringen in het landschap liggen. De dijkcoupures daarin zijn de toegangspoorten tot de polders. In het Oldambt zijn slechts enkele dijkcoupures overgebleven. Ook zijn veel dijken afgegraven.

Deze dijkcoupure is nog origineel en oogt compleet. Dijk, dijkgat, gemetselde zijmuren en schotbalkenhuisje maken als geen ander monument de strijd van de Oldambtsters zichtbaar: het door verschillende stormvloeden verdronken land weer terugwinnen op de Dollard.

Met de aanleg van de aan de zeedijk grenzende Reiderwolderpolder (1874) verloor deze dijk zijn zeewerende functie en werd ‘slaperdijk’. Echte veiligheid bood de buitendijk niet. Bij diverse stormvloeden dreigde de dijk te bezwijken. Dan werden de dijkdoorgangen in de slaperdijken afgesloten d.m.v. schotbalken, opgeslagen in het schotbalkenhuisje.

Aan weerszijden van de dijkcoupure bevinden zich twee verticale uitsparingen waarin men de schotbalken liet zakken en stapelde tot de kruinhoogte van de dijk. De tussenliggende ruimte werd opgevuld met paardenmest om het geheel waterdicht te krijgen.

Begin 1974 werden de schotbalken voor het laatst bij een dreigende stormvloed gebruikt. In 1990 werd de Dollarddijk op Deltahoogte gebracht en verloor ook het schotbalkenhuisje zijn functie.

 

Hier kunt u de uitgebreide brochure als pdf downloaden of bekijken met meer informatie over andere monumenten.