Boerderij vervallen

Ontwikkelingen die het landschap Oldambt kunnen aantasten

Het is een illusie te denken dat de tijd stilstaat in het Oldambt. Wij zijn ons er van bewust dat nieuwe ontwikkelingen het landelijk beeld kunnen veranderen. De Stichting Landschap Oldambt is echter geen actiegroep die probeert nieuwe ontwikkelingen tegen te houden.

Wij proberen mee te denken in nieuwe ontwikkelingen. Als deze ontwikkelingen het unieke open landschap van het Oldambt beïnvloeden proberen wij mee te denken in een verantwoorde inpassing. Soms echter moeten wij alle zeilen bijzetten een ongewenste ontwikkeling tegen te houden. Daartoe richten wij ons tot de politiek en ondersteunen wij met raad en daad organisaties die proberen een ‘niet-gewenst tij’ te keren.