Wandelgidsje ‘Lopen door de historie van de Dollard’

In vervolg op ons fietsgidsje ‘Fietsen over de Bodem van de Dollard’ uit 2010 is medio 2014 nu ook een wandelgidsje verschenen: ‘Lopen door de historie van de Dollard’. Mede dankzij een financiële bijdrage van de RABO bank Zuid en Oost Groningen is deze gids tot stand gekomen.

Het eerste exemplaar van het gidsje werd tijdens de jaarlijkse donateursdag op 25 mei overhandigd aan wethouder Ricky van den Aker. De vijf wandelingen – van 12 tot 16 km – rond Bad Nieuweschans, Dollard Oost, Dollard West, Finsterwolde en Nieuwolda – nemen de wandelaar mee in het weidse land. Hij loopt door de historie van de Dollard. Aan de hand van kaarten van 1902 en 2012 ervaart de wandelaar hoe mens en natuur het Oldambt vormden. Hij ziet dat in honderd jaar het Oldambt ingrijpend van aanzicht veranderde.

Tussen Drieborg en Nieuw Beerta loopt de wandelaar in de achtertuin van de geschiedenis. Hij ziet de rijkdom van weleer, de graanvelden, de landbouwpaleizen, maar ervaart ook de armoe van eertijds, dijkhuisjes, waar de dakgoot tot schouderhoogte reikt. Op de zeedijk staat hij oog in oog met de schoonheid van de kwelder en ziet een magisch spel van licht en lucht. En bij Nieuwolda en Finsterwolde ziet hij wat nieuwe natuur vermag.

U kunt ‘Lopen door de historie van de Dollard’ bestellen door overmaking van € 10,- incl. verzendkosten (donateurs betalen € 9,- ) op bankrekening NL62 RABO 0138 602 530 t.n.v. Stichting Landschap Oldambt te Finsterwolde o.v.v. “wandelgidsje” en uw naam en adresgegevens. Het gidsje is ook verkrijgbaar bij reisboekwinkel De Zwerver in Groningen, diverse VVV’s en Toeristische bedrijven en instellingen in de regio.