Renovatie Gele Diekgat gaat deze herfst van start

 

De Stichting de Klerck- Mellema zet zich in om de gele dijkcoupure tussen de Carel Coenraadpolder en de Reiderwolderpolder, het Gele Diekgat,  te behouden.

De Stichting de Klerck- Mellema zette zich in om de benodigde fondsen te werven en het is haar gelukt om met bijdragen van particulieren en subsidienten als Provincie en het Fonds Eemsmond het benodigde bedrag voor onderhoud van dit landschapskunstwerk bij elkaar te krijgen. De werkzaamheden van de renovatie van het Gele Diekgat zullen deze herfst van start gaan.

Deze zomer zal ook de doorgaande weg opnieuw worden geasfalteerd.

Volgend jaar bestaat de Carel Coenraad polder 100 jaar en het ligt in de bedoeling om daar op gepaste wijze aandacht aan te besteden, waarin het Gele Diekgat een prominente rol kan gaan spelen