Onderzoek uitgezet naar de waardering van het Oldambtster cultuurlandschap

Stichting Landschap Oldambt zet zich met name in voor het behoud, herstel en ontwikkeling van het unieke cultuurlandschap van het Oldambt.  De SLO wil graag weten hoe inwoners, bezoekers en jongeren het cultuurlandschap van het Oldambt waarderen. Hoe ervaren zij het open polder-landschap met de lintbebouwing, de karakteristieke monumentale boerderijen met slingertuinen en andere karakteristieke of waardevolle bebouwing als molens en kerken en wat voor waarde kennen zij hieraan toe. Hebben zij nog suggesties om het landschap uitdagender, mooier of leesbaarder te maken?

Om antwoorden op deze vragen te vinden heeft de SLO een onderzoeksopdracht uitgezet bij de Hanzehogeschool Groningen.

 

Sociale veranderingen en betrokkenheid bij het landschap

Ook in Oldambt zijn ontwikkelingen gaande, die op hun beurt van invloed kunnen zijn op de collectieve beleving en waardering van, en betrokkenheid bij het landschap.

Zo is er sprake van vergrijzing. Het aandeel 65 plussers is ruim 25%, een kwart van de bevolking… Daarnaast trekken jongeren weg uit de omgeving. In hoeverre kan de Stichting van betekenis zijn voor deze jongeren? Hoe kijken de jongeren aan tegen hun leefomgeving en wat kunnen zij daarvoor betekenen?

Niet alleen trekken jongeren weg, ook komen er veel nieuwkomers naar het gebied om hun plek te vinden. Deze nieuwkomers komen weliswaar bewust naar het Oldambt, maar kennen de rijke historie niet. Ook dit is een interessante doelgroep om te bevragen naar hun betrokkenheid bij, en beleving van het landschap.

Wat verwacht de SLO van het onderzoek

Kort gezegd wil de Stichting Landschap Oldambt graag weten hoe belangrijk het Oldambtster landschap is voor de inwoners van het Oldambt. Eveneens wil zij graag weten hoe de Stichting dit unieke polderlandschap beter “leesbaar” kan maken voor de inwoners en bezoekers van het Oldambt en op welke wijze zij jongeren kunnen betrekken bij hun leefomgeving en welke communicatiekanalen hiervoor gebruikt kunnen worden.

Als laatste, en zeker niet onbelangrijk, is de SLO benieuwd hoe inwoners van Oldambt aankijken tegen de Stichting, zijn zij ermee bekend? Dit zal ons inzicht geven in onze zichtbaarheid bij, en communicatie naar de inwoners van het Oldambt.

Naar verwachting zal het onderzoek na de zomer afgerond zijn.

[Een samenvatting van de eerste onderzoeksresultaten kan worden gevonden onder ‘Berichten’ van 8 augustus 2023]