oostwolderpolder 250 jaar

Oostwolderpolder 250 jaar geleden afgesloten

Dit jaar is het 250 jaar geleden dat de Oostwolderpolder met een dijk definitief werd afgesloten van de Dollard.Een comité bestaande uit Gertjan Meijer, Marjet Bos, Astrid v.d. Burg, Erno v.d. Aker, Tabe Jorritsma en Hink Uil, heeft het initiatief genomen om uitgebreid aandacht te besteden aan dit historische feit. Dat gaat gebeuren met een aantal feestelijke activiteiten op zaterdag 29 juni 2019.

Meer lezen

Windmolenpark N33

Zitting Raad van State Windpark N33

Ook de Stichting Landschap Oldambt heeft beroep ingesteld bij de Raad van State tegen de komst van het windpark N33. Het gros van de voor de hand liggende beroepsgronden hebben wij overgelaten aan de advocaten van het Platform Tegenwind N33. Wij hebben ons geconcentreerd op de aantasting van uniek landschap en op de in onze ogen onjuiste berekeningen van de geluidscontouren en fouten in het Rekenvoorschrift van geluid.

In de zitting op 28 en 29 januari hebben wij hierover vragen van de Staatsraad beantwoord. In dit nieuwsbericht beperken wij ons tot onze beroepsgronden.

Meer lezen

Poort van het Oldambt

Een iconisch beeld op het klaverblad A7/N33

Stichting Landschap Oldambt neemt deel aan de begeleidingsgroep voor de verdubbeling van de N33 Zuidbroek – Appingedam met specifieke aandacht voor de landschappelijke inpassing.

Onlangs hebben we een brief naar het college van GS, Rijkswaterstaat en de gemeenten Oldambt en Midden Groningen gestuurd waar we aandacht vragen voor een initiatief voor de realisatie van een iconisch beeld op het klaverblad A7/N33 als poort naar het Oldambt en de Veenkoloniën.

Meer lezen

Prix de Rome 2018

Prix de Rome

Bij de uitreiking van de Prix de Rome 2018 op donderdag 18 oktober in Rotterdam heeft het Oldambt van zich laten horen en zien. Eén van de opdrachten voor de prestigieuze architectuurprijs was een toekomstvisie te maken voor de dorpen Ganzedijk en Hongerige Wolf. Voor Oldambt Cultuur, Landschap Oldambt en Festival Hongerige Wolf aanleiding om […]

Meer lezen