Verkloot De Graanrepubliek niet

En weer krijgt het weidse Oldambt een dreun. Plannen voor een mega industrieterrein van 500 tot 750 hectare nabij Meeden/Westerlee. Nota bene in een van de oudste polders. Alsof de dorpen in het gebied al niet genoeg hebben te verstouwen.

Door Harm Evert Waalkens

Toen Frank Westerman, auteur van de bestseller De Graanrepubliek, vorig jaar het Oldambt weer eens bezocht, kon hij het niet laten politieke bestuurders te wijze op het unieke van het gebied. Plannen voor windmolens, zonneparken en industrieterreinen moeten het Oldambt bespaard blijven, vond hij. In Dagblad van het Noorden tekende de verslaggever zijn noodkreet op: “Schoonheid is onbetaalbaar. De Graanrepubliek is cultureel erfgoed. Wees er trots op. Dat geef je niet weg voor een paar centen. Verkloot het gebied niet.”

Zijn oproep blijkt tegen dovemansoren te zijn gericht. Want de provincie Groningen en de gemeenten Oldambt, Veendam en Midden-Groningen willen de polder tussen de dorpen Meeden en Westerlee inrichten voor bedrijven. Het is een van de oudste polders van het Oldambt (1665). Sporen uit het verleden zijn daar nog zichtbaar.

Uitgerekend in dit gebied waar doorheen de Kolkenweg loopt wat duidt op dijkdoorbraken destijds, moet een grootschalig bedrijventerrein komen. Bestuurders blijken voor de zoveelste keer weinig oog te hebben voor cultuurhistorische waarden. Voor hen is het gebied A7/N33 een ideale zoeklocatie om verdere verdozing van het landschap vorm te geven.

Natuurlijk, bedrijven leveren werkgelegenheid op. Maar de vraag is waarom dit juist hier moet gebeuren. De dorpen Meeden en Westerlee zitten al opgescheept met een windpark dat zijn weerga niet kent. Gas- en zoutwinning doen daar nog een schepje bovenop. Wie in een van die dorpen woont, moet het idee krijgen dat hij of zij terecht is gekomen in een horror scenario. Als een niet te stuiten wals dendert dit politieke gewrocht door de dorpen heen. Het woon- en leefklimaat zal nog verder vergald worden.

Waarom kan uitbreiding van een bedrijventerrein niet aansluiten bij al bestaande industrieterreinen? Zoals in de Eemshaven of Delfzijl? Waarom steeds op zoek gaan naar nieuwe locaties zodat je straks overal versnipperde industrieterreinen overhoudt. Wie straks vanuit Drenthe Groningen binnenrijdt waant zich in een tweede Botlek gebied.

Misschien moet de zaterdag j.l. gehouden fakkeloptocht tegen het voortdurend schofferen van de Groningers een permanent karakter krijgen. Niet alleen in de stad Groningen. Maar in elk dorp moet de fakkel van protest branden tegen de vernedering die Groningers vanuit Den Haag jaar in jaar uit maar moeten slikken.

Harm Evert Waalkens,
voorzitter van de Stichting Landschap Oldambt

Hieronder twee linkjes naar de pdfbestanden van:
– Tekst inspraak Provinciale Staten
– Zienswijze aan gemeenten en Provincie
inspraak Staten RO A7-N33
Zienswijze A7-N33 SLO