Kiekendieven en velduilen in het Oldambt

Tijdens onze kwelderwandeling van afgelopen september werden enkele velduilen in vlucht gespot. De fascinatie voor de vlucht van de velduilen was groot, en er ontspon zich een levendig gesprek over het voorkomen van bijzondere vogelsoorten in het Oldambtster polderlandschap. Ook de grauwe kiekendief als zomergast in dit kwelderlandschap, paste perfect binnen het gespreksonderwerp. De ‘grote […]

Meer lezen

Eerste onderzoeksresultaten naar de waardering van het Oldambtster cultuurlandschap.

De SLO laat een onderzoek uitvoeren naar de beleving van het Oldambtster (cultuur)landschap (Zie hiervoor ‘Berichten’ van 23 maart 2023) Een deel van dat onderzoek, uitgevoerd door Rudie Stuursma van de Hanzehogeschool te Groningen, dat zich richt op de ‘nieuwkomers’ in het Oldambt is afgerond.  Met onderstaande korte samenvatting worden de bevindingen van dit deelonderzoek […]

Meer lezen

Uitgelicht: “Een Lenteritje”

Niet alle donateurs en belangstellenden vallen onder het verspreidingsgebied van “Oldambt nieuws” of zijn bekend met hun website.  Daarom brengen we graag ‘de ervaring van het landschap’ van de vier auteurs van “Lenteritje” voor het voetlicht. Op pakkende wijze verwoorden L.Annokkee, R.Sinkgraven, E.de Boer en J.Nieboer hun pijnlijke constateringen over het veranderend landschap wat hun zo […]

Meer lezen